לפורמט התכנית "נהר מעדן" שלושה שלבים מרכזיים:

שלב ראשון - לימוד, חקר ויצירה

שלב ראשון - לימוד, חקר ויצירה

הבניית מרחב של לימוד, חקר ויצירה לאמנים המביאים סיפורים אישיים מגוונים, סיפורי מקום וקהילה. 15 מפגשים, בני 3 שעות כל אחד, אחת לשבועיים, לאורך השנה. בכל מפגש עולה תמה חדשה הקשורה לסיפורים האישיים ולסיפור החברתי המשותף. בכל מפגש משולבת למידה והעמקה בעולם טקסטואלי עתיק ומודרני, לצד התבוננות ביצירות אמנות מהארץ והעולם. בין המפגשים מבצעים המשתתפים עבודת חקר ועבודה אמנותית המשלבת מעגלים נוספים בקהילות מהן הם באים. תוצרי היצירה האישית מונחים במרחב הקבוצתי לשם התבוננות, מחשבה ושיח עמיתים.

להמשך קריאה
שלב שני– אירוע אמנותי

שלב שני– אירוע אמנותי

בשלב זה, הסיפורים האישיים של חברי הקבוצה מתחברים ויזואלית ורעיונית. יחד נוצר סיפור תרבותי-קהילתי רחב. הקבוצה, יחד עם המנחים ואוצר אמנותי שמצטרף, יוצרים תערוכה/אירוע אמנותי הנותן ביטוי למסע המשותף ולשיח שהקבוצה מבקשת ליצור.

להמשך קריאה
שלב שלישי -   תשתית יצירתית להמשך

שלב שלישי - תשתית יצירתית להמשך

שימוש ביצירה האמנותית ובחומרים שנאספו כתשתית להמשך למידה ועבודה תוך קהילתית ובין קהילתית. ההשתתפות בחקר המשותף משרת צרכים פנימיים של הקהילות מהן מגיעים המשתתפים, ופותחת בפניהן אפשרויות נוספות: שיתופי פעולה, חיזוק תחומי פעילות פנים קהילתיים, גיוס הון אנושי וכלכלי ועוד.

להמשך קריאה