תיק עבודות בית המדרש של 'נהר מעדן' בורגתה- איסטנבול

תיק העבודות של מיזם נהר מעדן – בורגתה איסטנבול מספר סיפור של מפגש בין אמנים משתי קהילות אשר חוט היסטורי, תרבותי מחבר בניהן . קהילת היישוב בורגתה בעמק חפר – ישראל,  והקהילה היהודית באיסטנבול.
על התכנית המשותפת תוכלו לקרא כאן 

עבודות האמנות, משקפות ביטויים אישיים לנושאים שעלו במסגרת הלימוד המשותף – סקיצות, רישומים, ניסיונות אמנותיים ועבודות גמורות -כאלו שנעשו במהלך התכנית וכאלה שנוצרו עוד קודם והובאו אל הקבוצה – להתבוננות משותפת .

הזמן היהודי - לוח השנה העברי, היווה זרם מרכזי בנהר של הקבוצה. העבודות מספרות סיפור על מאפייני נהרות החיים האישיים והמשותפים, על משמעות מושג הזיכרון וסמלים המתקשרים למושג הזה, יש ביטויים אמנותיים המתייחסים למושג 'והגדת' – אותו היגד האישי אותו אנחנו מבקשים להעביר הלאה, ויצירה אמנותית המתייחסת לידע משותף , חלקו גלוי וחלקו נסתר הנוכח בקהילות שלנו דורות רבים.

תיק העבודות משקף במידה רבה תהליך עומק שתחילתו במפגש (בזום) בין שתי קהילות. אמנם רחוקות גיאוגרפית אבל קרובות בסיפוריהן ובתרבותן.


מה מעניין אותך לחקור?

שפה / חגים / שייכות / זהות / לתת פה עוד רשימת רעיונות ונושאים

מוזמנים ומוזמנות לחפש ולמצוא בנהר השראה ומידע