שלב שלישי -   תשתית יצירתית להמשך

נהר מעדן יוצר מרחב קהילתי שסך חלקיו גדול מהשלם והוא כלי חקר השואב מידע מהשטח. מלבד הקישוריות הבין קהילתית שהוא יוצר, הוא מאפשר מיפוי וגיבוש תמונת מציאות של הנושאים המעסיקים את החברה הישראלית וקהילות יהודיות בחו"ל ויכול לשרת מחקר אקדמי באמצעות מידע ייחודי.

במקביל, עצם ההשתתפות בחקר המשותף משרתת צרכים פנימיים של הקהילות מהן מגיעים המשתתפים. השיח פותח בפניהן אפשרויות שלא התקיימו לפני כן –שיתופי פעולה, חיזוק תחומי פעילות פנים קהילתיים, וגיוס הון אנושי וכלכלי.

מפגש עמיתים בין מי שעברו תהליכים דומים בקהילות שונות, מהווה ההזדמנות למפגש בין קהילות דרך הסיפורים המרכיבים אותן. מפגש עם נהרות נוספים  נהר בצד נהר, מאפשר לראות איך פרטים כמו אירועים, שמות, תאריכים, טקסים, דילמות, אתגרים, נמשכים לצאת מתוך הנהר המקורי שלהם כדי להיפגש ולהדהד פרטים מנהרות של קהילות אחרות.

 הדינאמיות של מעשה החיבור היא זו שמזמינה לתכנון המשכיות ויצירה חדשה. הניואנסים, הרמזים והכיוונים האפשריים מתגלים לעיניי המשתתפים תוך כדי התהליך, ופותחים נתיבים חדשים גם במקומות בהם נראה שהנהר עצר מלכת.