שלב ראשון - לימוד, חקר ויצירה

אנו מביאים את סיפורי החיים שלנו כשהם מתורגמים לקו, צבע, וצורה. נקודות התחלה, אמצע, לעיתים גם סוף - קו משורטט ברצף או במקטעים, קצרים או ארוכים .

מתוך הנהרות, מתוך תהליך הלמידה והיצירה, עולות שאלות ועולים מושגים, שמות, מקומות וזמנים בעלי משמעות. וכולם אוצרים בתוכם סיפורים שלמים הנעים על הציר שבין האישי והציבורי–חברתי.

 בין הנושאים העולים בבית המדרש :

- 'ואלה תולדות' – על ביוגרפיה אישית וביוגרפיה חברתית.

- לך לךָ – מסע אסוציאטיבי על נדודים, הגירה, פליטות וזהות.

- איש אשר רוח בו' - על דמויות משפיעות, על האנשים שמלווים אותנו בתוך נהר החיים.

- דברי הימים – אירועים היסטוריים שהשאירו חותמם.

- מראה מקום – נופים משתנים בחיינו.

בין זיכרון לשכחה - מה אנחנו מספרים ומה אנחנו לא מספרים.

בסבך הנהר - על מערבולות ומסעות נגד הזרם.

'שפת' הנהר - שפה כחלק מזהות אישית וחברתית.

בכל מפגש אנו מתבוננים בנהר החיים שלנו, מספרים ומשתפים את הקבוצה בחלקים מתוכו. כך, לאט לאט, לצד יצירת הסיפור האישי, מתחיל להירקם גם את הסיפור הקבוצתי .