תכנית שנתית | סמינר קצר-מועד | קהילות נפגשות בנהר | קורס הכשרת מנחים

נהר מעדן - תכנית שנתית

נהר מעדן - תכנית שנתית

מרחב של לימוד, חקר ויצירה לאמנים עבור אמנים. 12 מפגשים, בני 3 שעות כל אחד, אחת לשבועיים, לאורך השנה. בכל מפגש עולה תמה חדשה הקשורה לסיפורים האישיים ולסיפור החברתי המשותף. בכל מפגש משולבת למידה והעמקה בעולם טקסטואלי עתיק ומודרני, לצד התבוננות ביצירות אומנות מהארץ והעולם. בין המפגשים המשתתפים מבצעים עבודת חקר ועבודה אמנותית המשלבת מעגלים נוספים בקהילות מהן הם באים. תוצרי היצירה האישית מונחים במרחב הקבוצתי לשם התבוננות, מחשבה ושיח עמיתים. בסיום התהליך מתקיימת תערוכה, המשתפת את הקהל.

סמינר "נהר מעדן" מקומי קצר מועד

סמינר "נהר מעדן" מקומי קצר מועד

סמינר נהר מעדן מתקיים לאורך שלושה שבועות, כאשר יש בו מרחבים שונים של למידה, מחקר אישי וחברתי ויצירה אמנותית. התמות והנושאים המרכזיים יקבעו בהתאם לצרכים של כל קהילה וקהילה. האמנים עובדים כיחידים וכקבוצת עמיתים לצד יצירת מפגשים עם הקהילה המקומית בסיום הסמינר מתקיים אירוע אמנותי הפתוח לקהל הרחב. את הסמינר מנחה צוות מיזם 'נהר מעדן' בשילוב מנחים, מרצים מקומיים מומחים בתחומם.

להמשך קריאה
קהילות נפגשות בנהר

קהילות נפגשות בנהר

מיזם נהר מעדן מזמין ליצור מרחב, המחבר בין קהילות מרחבי העולם. ליצור חוטים שנטווים והם מחברים בין קהילות רחוקות וקרובות, גדולות וקטנות. קהילות ששפתן זהה או שונה, והדבר שמשותף לכולן שהן חלק מהקהילה היהודית הגלובלית ו/או החברה הישראלית על כל גווניה. המפגש פותח אפשרויות כמו שיתופי פעולה בין קהילות שונות, גיוס הון אנושי ופיתוח משאבים משותפים.

להמשך קריאה
קורס הכשרת מנחים

קורס הכשרת מנחים

תכנית הכשרה למנחי תכנית 'נהר מעדן' עבור מרכזים קהילתיים בארץ ובחו"ל בשיתוף ה- JCC GLOBAL מתוכננת להפתח במהלך שנת 2024. התכנית מיועדת למובילי תרבות וקהילה, מנחי קבוצות, אמנים וכל מי שיש לו את הרצון להעמיק ולחקור את הסיפור הביוגרפי האישי וקהילתי, ככלי להמשכיות והעשרת מארג החיים הקהילתי .